Výcvik řidičů skupin:
AM, A1, A2, A, B, BE, C,CE, D1, D1E, D, DE, T

Referentské školení:
A, B, BE, T

Profi školení:
C, CE, D, DE

Úvod>Školení řidičů

Školení řidičů

Profesní školení

  • pro řidiče, kteří řídí motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E a jsou profesně způsobilí (v ŘP vyznačený harmonizovaný kód 95)

Školení se dělí se na: 

  • Pravidelné školení

Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.

Školení se provádí v pravidelných ročních kurzech v rozsahu 7 hodin.

  • Vstupní školení

Školení může mít rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“

Referenstké školení

  • pro řidiče, kteří řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

 

 Na školení je možno se přihlásit:

  
logaWebové stránky vytvořil Acceler