Výcvik řidičů skupin:
AM, A1, A2, A, B, BE, C,CE, D1, D1E, D, DE, T

Referentské školení:
A, B, BE, T

Profi školení:
C, CE, D, DE

Úvod>Vrácení ŘP

Vrácení ŘP

 


ZÁKAZ ŘÍZENÍ
 

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Co je potřeba přinést do autoškoly?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče z Městského úřadu
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti

Kdy můžu přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
 • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Zkouška se skládá ze 3 - částí:

 • Zkouška PPV - zkouška z testů (1 test), PSP na nejvyšší skupinu ŘO
 • Zkouška NKÚ- zkouška z údržby a konstrukce motorových vozidel (1-4) otázky
                       C,CE-(3) z (45)
                       D,DE-(4) z (45)           
 • Zkouška PJ - zkouška z praktické jízdy nejméně - 30 min. (A1,A,B,BE)
                                                                          45 min. (C,CE,D,DE,T)

Musím absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžu přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Jaké doklady musím předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na úřad?

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření (vyšetření u dopravního psychologa pro naše klienty zprostředkujeme)
 • rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno

 

12 BODŮ

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Co je potřeba přinést do autoškoly?

 • výpis z karty řidiče z Městského úřadu
 • žádost do autoškoly

Kdy můžu přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládání a údržba vozidla (pro skupiny C, CE, D, DE)
 • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Musím absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžu přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Jaké doklady musím předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na úřad?

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření

 

ZDRAVOTNÍ DŮVODY

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Co je potřeba přinést do autoškoly?

 • výpis z karty řidiče z Městského úřadu
 • žádost do autoškoly
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Kdy můžu přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
 • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Musím absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžu přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Jaké doklady musím předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na úřad?

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti

Závěrečná zkouška pro vrácení ŘP:

 • 1.zkouška: Městský úřad 700,-
 • Opakovací zkouška: Městský úřad: PPV-100,- Kč / OÚV-200,- Kč / PJ-400,- Kč
 • Poplatky za zkoušky MÚ: od 01.07.2006 § 39 a zákona č.247/2000 Sb. 
   
 • AM,A1,A2,A,B,BE - poplatek za zkoušku  AŠ PPV 100,- Kč / OÚV 0,- Kč / PJ 400,- Kč
 • C,CE,D,DE,T        - poplatek za zkoušku AŠ PPV 100,- Kč / OÚV 200,- Kč / PJ 500,- Kč
  Ceny jsou bez DPH.
Legenda: PPV - Předpisy o provozu vozidel - PSP
                 OÚV - Ovládání a údržba vozidla - NKÚ
                 PJ - Praktická jízda vozidla - PJ 
logaWebové stránky vytvořil Acceler