Výcvik řidičů skupin:
AM, A1, A2, A, B, BE, C,CE, D1, D1E, D, DE, T

Referentské školení:
A, B, BE, T

Profi školení:
C, CE, D, DE

Úvod>Školení řidičů>Referentské školení

Referentské školení

Tzv. „referentské školení“ je školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon  č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například o zaměstnance i zaměstnavatele, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech „dopravní předpisy“ (zákon 361/2000 Sb.), školí pouze pracovník s učitelským oprávněním AŠ, ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování, školí bezpečnostní organizace (EBT).
 
 
Místo školení
  • Vaše zařízení: Firmy
  • Naše zařízení: Komenského 687, Dobruška 518 01

                               

 Termíny školení

Datum školení Čas Místo školení
     

 

Přihlášení na školení

  • e-mail: autoskola.pohl@seznam.cz
  • mobil:  +420 602 441 636
  • on-line přihlášení

 

ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ

Toto školení se týká pouze řidičů referentů! 

Prohlašujeme, že všechna odeslaná data a osobní údaje budou použita jen pro přihlášení do kurzu v Autoškole Pohl a nebudou nijak zneužita.

Údaje označené jako * je nutné vyplnit!
Osobní údajeBydlištěKontakt


Firemní údaje
Školení

Skupina ŘO*:


Termín školení*:

Místo konání*:

Pro odeslání použijte druhé tlačítko:
logaWebové stránky vytvořil Acceler