Výcvik řidičů skupin:
AM, A1, A2, A, B, BE, C,CE, D1, D1E, D, DE, T

Referentské školení:
A, B, BE, T

Profi školení:
C, CE, D, DE

Úvod>Řidičský průkaz>Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška

 • termín Vaší zkoušky následuje v souladu se zákonem po ukončení Vašeho výcviku
 • veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku za Vás zajišťuje autoškola
 • zkoušku provádí zkušební komisař Městského úřadu v Dobrušce
 • zahájení zkoušek: 07:30 v Dobrušce na Městském dopravním úřadě

Zkouška se skládá ze 2 a 3 částí:

 • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
 • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C, C+E, D, D+E)
 • zkouška z praktické jízdy (AM,A1,A2,A,B,BE,B96,T - 30 minut / C,CE,D,DE - 45 minut)

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč, který nemá NIC společného s poplatky v Autoškole!

Na zkoušku žák přinese tyto doklady :

 • občanský průkaz (platný)
 • řidičský průkaz (pokud jej vlastní)
 • 700,-Kč na správní poplatek Městskému úřadu za odzkoušení

POZOR! Od 20.02.2016 může zkoušku z praktické jízdy, z ovládání a údržby vozidla vykonat pouze ten žadatel, který PROSPĚL ze zkoušky z Pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (TEST)

Opakovací zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. 

Za opakovanou zkoušku se Městskému úřadu v Dobrušce platí poplatek:

 • pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100,- Kč
 • ovládání a údržba vozidla 200,- Kč
 • praktická jízda 400,- Kč
 • dále, ale také TÉŽ už i AUTOŠKOLE za opakované přihlášení a předvedení ke zkoušce z PRAKTICKÉ JÍZDY s vozidly, podle skupin ŘP dle ceníku
logaWebové stránky vytvořil Acceler