Výcvik řidičů skupin:
AM, A1, A2, A, B, BE, C,CE, D1, D1E, D, DE, T

Referentské školení:
A, B, BE, T

Profi školení:
C, CE, D, DE

Motocykly 2018 - AM,A1,A2,A

MOTOCYKLY VÝCVIK

 • MOTOCVIČIŠTĚ + ZKOUŠKA

       

 • PROVOZ - MP-mírný provoz /SP-střední provoz /MSP-městský silniční provoz + ZKOUŠKA

             

Počet hodin výcviku

 • na výuku a výcvik používá žák vždy přilbu intercom AŠ  + svoji hygienickou kuklu = samostaná jízda žáka doprovázená učitelem na druhém motocyklu nebo ve vozidle

    

DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA - A1/A2 - A2/A ROZŠÍŘENÍ 2-roky PRAXE    

Položka
Počet
I.MP-mírný provoz, II.SP-střední provoz, III.MSP-městský silniční provoz+MC-8 úkonů (motocvičiště)
1. Teorie/přihlášení  Přihlášení: evidence, smlouva, pojištění, administrativa
2. Praktická jízda  3  I.etapa MP, II.etapa SP, III.etapa MSP: + příprava na závěrečnou zkoušku
Jízda MC/MP (žák+učitel)  0  I.etapa: 1. část zkoušky motocvičiště (žák + učitel + dvojí řízení motocyklu)
Jízda MP/SP (žák+učitel)  0 II.etapa: 2. část zkoušky jízda v provozu MP/SP s dvojím řízením (žák + učitel + dvojí řízení motocyklu)
MP/SP/MSP-samostatná jízda žáka  1  III.etapa: 2. část zkoušky samostatná jízda 1.moto-žák + 2.moto-učitel doprovází žáka MP/SP
Samostatná jízda žáka-motocvičiště-8 úloh viz.stránky  2  1.část-1.hodina-příprava pro povinné úkony, samostatná jízda 1.moto žák 8 úloh motocvičiště-2.část-1.hodina-MSP+SP+MP-samostatná jízda žaka doprovázená OA (učitel+komisař)
Celkem výuka a výcvik 4  Minimální počet hodin dle zák. 247/2000 Sb.
1. část zkouška na motocvičišti max. 0,30  1.část-samostatná jízda žáka - 8 úloh - motocvičiště 
2. část zkouška v silničním provozu MP/SP/MSP max. 0,30  2.část-samostatná jízda žáka na moto + doprovod učitel/komisař ve vozidle
 • praktické jízdy se provádí na schválených pojištěných motocyklech AŠ - 1. část (učitel+žák=dvojí řízení) + 2. část - žák jede (samostatně) + je doprovázen učitelem na druhém motocyklu (nebo v OA)
 • po 1.části (2-hodinách=dvojí řízení) se provádí praktická jízda (3-hodiny) na schváleném motocyklu autoškoly a nebo schváleném motocyklu žáka. Samostatná zkouška probíhá buď na motocyklu AŠ nebo na motocyklu žáka 1.část-motocvičiště-samostatně. 2.část-MSP- samostatně + doprovod vozidla-učitel AŠ + zkušební komisař

ZÁKLADNÍ VÝCVIK - AM - A1 - A2 - A 

Položka
Počet
I.MP-mírný provoz, II.SP-střední provoz, III.MSP-městský silniční provoz+MC-8 úkonů (motocvičiště)
1. Teorie/přihlášení  9 

TEORIE: 4-PPV-1-OUV-2-TZBJ-1-ZP-1-OP-4-ZPP-1-PÚ + Přihlášení: evidence, smlouva, pojištění, administrativa

2. Praktická jízda  13  I.etapa MP, II.etapa SP, III.etapa MSP: + příprava na závěrečnou zkoušku
3. PÚ  1  Praktická údržba
4. ZP - praxe  4  Zdravotní příprava
Celkem  27   
Jízda MC/MP (žák+učitel)  1  I.etapa: 1. část zkoušky motocvičiště (žák + učitel + dvojí řízení motocyklu)
Jízda MP/SP (žák+učitel)  6  II.etapa: 2. část zkoušky jízda v provozu MP/SP s dvojím řízením (žák + učitel + dvojí řízení motocyklu)
MP/SP/MSP-samostatná jízda žáka  4  III.etapa: 2. část zkoušky samostatná jízda 1.moto žák + 2.moto učitel doprovází žáka MP/SP
Samostatná jízda žáka-motocvičiště-8 úloh viz.stránky  2  1.část-1.hodina-příprava pro povinné úkony, samostatná jízda 1.moto žák 8 úloh motocvičiště-2.část-1.hodina-MSP+SP+MP-samostatná jízda žaka doprovázená OA (učitel+komisař)
Celkem výuka a výcvik 13  Minimální počet hodin dle zák. 247/2000 Sb.
1. část zkouška na cvičišti max. 0,30  1.část-samostatná jízda žáka - 8 úloh - motocvičiště  
2. část zkouška v silničním provozu MP/SP/MSP max. 0,30  2.část-samostatná jízda žáka na moto + doprovod učitel/komisař ve vozidle 
 • ‌‌praktické jízdy se provádí na schválených pojištěných motocyklech AŠ - 1. část (učitel+žák=dvojí řízení) + 2. část - žák jede (samostatně) + je doprovázen učitelem na druhém motocyklu (nebo v OA)
 • po 1.části po (7-hodinách=dvojí řízení) se provádí praktická jízda (6-hodin) na schváleném motocyklu autoškoly nebo na schváleném motocyklu žáka. Samostatná zkouška probíhá buď na motocyklu AŠ nebo na motocyklu žáka 1.část-motocvičiště-samostatně 2.část MSP samostatně + doprovod vozidla AŠ učitel/komisař

ROZŠÍŘENÍ bez 2-leté PRAXE - A1/A2 - A2/A  

Položka
Počet
I.MP-mírný provoz:II.SP-střední provoz:III.MSP-městský silniční provoz+MC-8-úkonů (motocvičiště)
1. Teorie/příhlášení 
6
 

TEORIE: 2-PPV-1-OÚV-1-TZBJ-1-OP-1-ZP-1-PÚ: + Přihlášení: evidence, smlouva, pojištění, administrativa

2. Praktická jízda  7  I.etapa, MP, II.etapa SP, III.etapa MSP: + příprava na závěrečnou zkoušku
3. PÚ  1  Praktická výuka
4. ZP-praxe  2  Zdravotní příprava
Celkem  16   
Jízda MC/MP (žák+učitel)  1  I.etapa: 1. část zkoušky motocvičiště (žák + učitel + dvojí řízení motocyklu)
Jízda MP/SP (žák+učitel)  2  II.etapa: 2. část zkoušky jízda v provozu MP/SP s dvojím řízením (žák + učitel + dvojí řízení motocyklu)
MP/SP/MSP-samostatná jízda žáka  2  III.etapa: 2. část zkoušky samostatná jízda 1.moto žák + 2.moto učitel doprovází žáka MP/SP
Samostatná jízda žáka-motocvičiště-8 úloh viz.stránky  2  1.část-1.hodina-příprava pro povinné úkony, samostatná jízda 1.moto žák 8 úloh motocvičiště-2.část-1.hodina-MSP+SP+MP-samostatná jízda žaka doprovázená OA(učitel+komisař)
Celkem výuka a výcvik 7  Minimální počet hodin dle zák. 247/2000 Sb.
1. část zkouška na cvičišti max. 0,30  1.část-samostatná jízda žáka - 8 úloh - motocvičiště 
2. část zkouška v silničním provozu MP/SP/MSP max. 0,30  2.část-samostatná jízda žáka na moto + doprovod učitel/komisař ve vozidle
 • praktické jízdy se provádí na schválených pojištěných motocyklech AŠ - 1. část (učitel+žák=dvojí řízení) + 2. část - žák jede (samostatně) + je doprovázen učitelem na druhém motocyklu (nebo v OA)
 • po 1.části po (3 hodinách=dvojí řízení) se provádí praktická jízda (4 hodiny) na schváleném motocyklu autoškoly nebo na schváleném motocyklu žáka. Samostatná zkouška probíhá buď na motocyklu AŠ nebo na motocyklu žáka 1.část-motocvičiště-samostatně 2.část MSP samostatně + doprovod vozidla AŠ učitel/komisař

POZOR: Možnost schválení Vašeho motocyklu pro výuku na dopravním úřadě za 1 000,- Kč. Dochází ke snížení ceny kurzovného 2000,- Kč.

Grafické vyobrazení úkonů požadovaných pro první část zkoušky si můžete stáhnout zde: Úkony pro první část zkoušky

Od 20.02.2016 je v účinosti novela zákona č. 247/2000 Sb., která dost zásadně mění způsob výcviku na motocyklech. Podzimní novela vyhlášky č. 167/2002 Sb. změnila a zpřísnila zkoušku z praktické jízdy. 

Pro žadatele o řidičské oprávnění na motocykl - skupiny AM, A1, A2 a A - to znamená, že v rámci části výcviku a při zkoušce pojede žadatel na motocyklu sám a učitel resp. zkušební komisař ho budou doprovázet na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu.

Vzhledem k tomu, že ke každému žadateli bude nutno přistupovat zcela individuálně, nebude možné předem stanovovat konečnou cenu za výcvik jako dosud. To vyplývá i z odlišného způsobu ukončování výcviku.

Provádění výcviku

 • výcvik bude probíhat podle podmínek ve 3 etapách

Technicky se budou kombinovat tyto varianty výcviku praktické jízdy:

 • klasický způsob výcviku: učitel bude sedět za žadatelem na druhém sedadle motocyklu
 • jízda s doprovodem: žadatel pojede na motocyklu sám a učitel ho bude doprovázet na motocyklu nebo v autě
 • příprava na zvláštní úkony: žadatel bude sám na motocyklu provádět nácvik úkonů, které se zkouší v první části zkoušky obvykle na zkušební ploše

Příprava na „zvláštní úkony“

 • přípravu na zvláštní úkony podle přílohy č. 7 vyhlášky budeme provádět na zvláštním pozemku mimo silniční provoz

Samostatná jízda s doprovodem

Samostatnou jízdu na motocyklu s doprovodem učitele budeme provádět po splnění těchto podmínek:

 • žadatel absolvoval v autoškole přezkoušení testem z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy s výsledkem „prospěl“
 • žadatel absolvoval výuku a výcvik dle učební osnovy v takovém rozsahu, že ovládá dostatečně motocykl a aplikuje správně v praxi pravidla o provozu na pozemních komunikacích
 • žadatel dostatečně ovládá zvláštní úkony pro 1. Část zkoušky dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Důvodem pro splnění výše uvedených podmínek před samostatnou jízdou žadatele v provozu je právní ochrana jak žadatele, tak učitele autoškoly a prověření splnění níže uvedených podmínek pro účast v provozu na pozemních komunikacích.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu upravuje základní podmínky pro účast řidiče v provozu na pozemních komunikacích takto:

§2 Vymezení základních pojmů

d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti

Řidič je ve smyslu zákona i žadatel o řidičské oprávnění, který řídí výcvikové vozidlo.

§ 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

(2) Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

(3) Řídit motorové vozidlo může pouze

b) žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly4) podrobuje výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového vozidla

c) osoba, která se pod dohledem učitele autoškoly 4) připravuje k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo skládá zkoušku v rámci tohoto přezkoušení 4a)

§ 10 Povinnosti provozovatele vozidla

(1) Provozovatel vozidla nesmí

b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2.

c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3

Zkouška z praktické jízdy na motocyklu

Zkouška z praktické jízdy se skládá ze 2 částí. První část se bude konat mimo pozemní komunikaci na tzv. "zkušební ploše". Druhá část zkoušky bude probíhat v silničním provozu tak, že žadatel pojede na motorce sám a zkušební komisař za ním pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu s učitelem autoškoly.

Požadavky na zkoušku z praktické jízdy:

1. Část zkoušky

1. Příprava a technická kontrola motocyklu

a) úprava ochranné výstroje

b) namátková kontrola technického stavu

2. Zvláštní jízdní úkony

a) úkony před jízdou sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan

b) provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující:

- následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru

- bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“

- slalom

- jízdu po dráze ve tvaru „8“

- opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu

c) provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující

- slalom v rychlosti nejméně 40 km.h-1

- vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM při rychlosti 45 km.h-1)

d) provést

- brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1

- nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM z rychlosti 45 km.h-1)

 

2. Část zkoušky - chování v provozu

A. vyhláška č. 167/2002 Sb.

a) rozjezd: po zaparkování, po zastavení v provozu; při opouštění příjezdové cesty

b) jízda na přímých komunikacích; míjení protijedoucích vozidel, včetně úseků s omezeným prostorem

c) jízdu v zatáčkách

d) křižovatky: příjezd do křižovatky a průjezd křižovatkami a dálničními uzly

e) změna směru: odbočování doleva a doprava; přejíždění mezi jízdními pruhy

f) příjezd na dálnici/výjezd z dálnice nebo podobné komunikace (je-li k dispozici): příjezd ze zrychlovacího pruhu; výjezd přes zpomalovací pruh

g) předjíždění/míjení: předjíždění jiných vozidel (je-li to možné); jízdu kolem překážek, např. zaparkovaných aut; (popřípadě) předjíždění jinými vozidly

h) zvláštní silniční prvky (jsou-li k dispozici): kruhové objezdy; železniční úrovňové přejezdy; tramvajové a autobusové zastávky; přechody pro chodce; jízdu do kopce a z kopce při velkém podélném sklonu

i) Provedení nezbytných bezpečnostních opatření při opouštění vozidla

B. § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

(3) Ve druhé části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména znalosti

a) v bezpečném řízení vozidla s různou intenzitou provozu na pozemních komunikacích

b) řízení vozidla na různých druzích pozemních komunikací

c) řízení vozidla na křižovatce, která je řízena světelnou signalizací

d) řízení vozidla na úseku, kde je provoz hromadné osobní dopravy a kde je dostatečný pohyb chodců s vyznačenými přechody pro chodce

e) řízení vozidla mimo obec a v případě velkých měst alespoň na vícepruhové komunikaci, kde je dovolena rychlost vyšší než 50 km.h-1

f) ovládání vozidla ve vyšších rychlostech a při různých manévrovacích situacích

g) rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci při řízení vozidla

h) správné reakce na vzniklou dopravní situaci

logaWebové stránky vytvořil Acceler